Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/45

Trang này đã được phê chuẩn.
49
 


thứ quặng mỏ này) và ở dặng núi từ Lao-kay đến Yên-báy.

Tại hạt Bắc-kạn thì có cuộc khai mỏ vàng và mỏ bạc.

Tại bản-xứ còn nhiều mỏ nữa, chưa khai được khắp là vì không có đường vận-tải, lại không có phu, có thợ, vả lại hiện nay thời-giá ở thị-trường còn kém lắm, như là những mỏ sắt ở Thái-nguyên và Tuyên-quang, những mỏ đồng, mỏ antimoine và mỏ sợi.

Một thứ mỏ mà hiện nay cuộc khai-khẩn rất thịnh-hành là mỏ xương-tán (phosphate); vì là một thứ chất bón ruộng rất tốt, nhiều những điền-chủ bản-xứ, nhất là ở hạt Vĩnh-yên và Bắc-giang, chỉ vì lợi-dụng xương-tán này mà lúa rất tốt.

Nhà máy rượu, máy say và giã gạo và máy làm bột của Công-Ty rượu Hanoï.