Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/41

Trang này đã được phê chuẩn.
45
 


sắt, những máy tự-động chạy bằng hơi nước, cùng là đóng tàu. --- 6) Có một nhà máy cơ-khí của một người bản-xứ. — 7, 8, 9) Ba nhà máy của người Trung-hoa. — 10, 11) Hai nhà máy gạo của người Trung-hoa, máy cử-động bằng sức hơi nước. — 12, 13, 14) Có ba nhà máy gạo của người Trung-hoa. — 15) Một nhà máy nước đá, cùng là chế ra những thứ rượu bọt và nước tranh. — 16, 17) Hai nhà máy cưa, cử-động bằng sức hơi nước. — 18) một nhà máy luyện xương tán. — 19) Một nhà máy pha-lê để làm những chai. — 20) Một nhà máy gạch, ngói. — 21) Hai nhà máy luyện than bánh. — 22) Một nhà máy dầu và sà-phòng. — 23) Một nhà máy dầu và các thứ phẩm. — 24) Một nhà máy luyện các chất hóa-học. — 25) Một sở đóng xe ngựa và xe tay. — Một nhà máy chế ra các thứ nước hoa. — 26) Một nhà máy sợi của người khách.

Nhà máy này ở Viétri, là nhà máy thứ nhất trong thế-giới khởi cách làm giấy bằng bột nứa.

Ở Hanoï thì có (1) Một nhà máy diêm. — 2) một nhà máy thuộc da. — 3) Một nhà máy chế ra rượu bia (bière). — 4) một nhà máy chế ra dầu ta. — 5) Một nhà máy thuốc lá. — 6, 7, 8) Ba nhà máy cưa chạy bằng hơi nước hay là điện-khí. — 9) 10) một sở nhuộm. — 11, 12) Hai nhà đúc các đồ xành và xứ. — 13, 14) Hai ấn-quán lớn, có máy in cử-động bằng điện-khí, thì một nhà của người bản-xứ. Một nhà cất rượu thì có thêm máy say gạo, máy làm bột gạo, cùng là rất nhiều những nhà máy nhỏ nữa.

Ở Nam-định thì có nhà máy sợi lớn nhất cõi Đông-pháp, nhà máy này đủ máy làm sợi, máy dệt, máy nhuộm và máy dệt các thứ vải chăn; lại có sở dệt các hàng tơ lớn