Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/4

Trang này đã được phê chuẩn.
Maurice Antoine François Monguillot
Maurice Antoine François Monguillot


M. A. F. MONGUILLOT
Bắc-kỳ Thống-xứ đại-thần.