Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/38

Trang này đã được phê chuẩn.
42
 


Bến tàu Hanoï.
Những tàu sắp khởi-hành đi khắp các hạt trong xứ Bắc-kỳ.
Bến tàu Sáu-kho ở Haiphong.