Trang:Xu Bac ky ngay nay.pdf/3

Trang này đã được phê chuẩn.


XỨ
BẮC-KỲ NGÀY NAYHenri CUCHEROUSSET soạn.
TRAN-VĂN-QUANG dịch ra quốc-văn.ÉDITIONS DE
L' ÉVEIL ÉCONOMIQUE
HANOI
1924