Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/43

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NƯỚC NAM VỀ ĐỜI CHÚA TRỊNH VÀ CHÚA NGUYỄN