Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/21

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
LỊCH TRIỀU LƯỢC-KỶ — 11
 

TRỊNH

Trịnh Cương mất.

UY-NAM-VƯƠNG
TRỊNH GIANG 鄭 杠 (1729-1740)
Miếu-hiệu là: Dụ-tổ Thuận-vương.

Trịnh Giang làm chúa xa-xỉ và hung-ác quá độ, giặc-giã nổi lên rất nhiều.

NGUYỄN

Nguyễn-phúc Trú

LÊ THUẦN-TÔNG 黎 純 宗 (1732-1735)
Niên-hiệu: Long-đức 龍 德

Thuần-tông húy là Duy-Tường 維 祥. Ngài là con vua Dụ-tông, trước đã được lập làm Thái-tử, sau bị Trịnh Cương bỏ để lập Duy-Phương. Trịnh Giang lại bỏ Duy Phương lập ngài lên làm vua, mất năm ất-mão (1735) thọ 37 tuổi.

TRỊNH

Trịnh Giang

NGUYỄN

Nguyễn-phúc Trú

LÊ Ý-TÔNG 黎 懿 宗 (1735-1740)
Niên-hiệu: Vĩnh-hữu 永 祐

Ý-tông húy là Duy-Thìn 維 祳 con vua Dụ-tông, Trịnh Giang bỏ con vua Thuần-tông mà lập ngài.

Năm canh-thân (1740) Trịnh Doanh bắt ngài phải nhường ngôi cho con vua Thuần-tông, rồi làm Thái-thượng-hoàng, mất năm kỷ-mão (1759), thọ 41 tuổi.

TRỊNH

Trịnh Giang bị bỏ năm canh-thân (1740), làm Thái-thượng-vương. Em là Trịnh Doanh lên thay.

NGUYỄN

Nguyễn-phúc Trú mất năm mậu-ngọ (1738), thọ 43 tuổi.