Trang:Viet Nam Su Luoc 2.pdf/135

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHƯƠNG XI

NHÀ NGUYỄN TÂY-SƠN

(1788—1802)

 1. Nhà Nguyễn Tây-sơn dấy nghiệp
 2. Vua Quang-trung
 3. Tôn sĩ Nghị đem quân sang Việt-nam
 4. Vua Quang-trung đại phá quân nhà Thanh
 5. Vua Quang-trung cầu-phong
 6. Vua Chiêu-thống nhà Lê bị nhục bên Tàu
 7. Đức-độ vua Quang-trung
 8. Chính-trị của vua Quang-trung
 9. Quan-chế
 10. Việc đinh-điền
 11. Việc học-hành
 12. Việc làm chùa-chiền
 13. Việc định đánh Tàu
 14. Vua Quang-trung mất
 15. Vua Cảnh-thịnh

1. NHÀ NGUYỄN TÂY-SƠN DẤY NGHIỆP. Những người làm quốc-sử nước Tàu và nước ta thường chia những nhà làm vua ra chính-thốngngụy-triều. Nhà nào, một là đánh giặc mở nước, sáng-tạo ra cơ-nghiệp, hai là được kế truyền phân-minh, thần dân đều phục, ba là dẹp loạn yên dân, dựng nghiệp ở đất trung-nguyên, thì cho là chính-thống. Nhà nào, một là làm tôi cướp ngôi vua, làm sự thoán-đoạt không thành, hai là xưng đế, xưng vương ở chỗ rừng núi, hay là ở đất biên-địa, bà là những người ngoại chủng vào chiếm nước làm vua, thì cho là ngụy-triều.