Trang:Viet Han van khao.pdf/54

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —


ĐIỆU BỘ BỘ THIỀM
Mùa thu
Nguyên văn

Thủy diện phù lam sơn tước ngọc,
Kim phong tiễn tiễn xao hàn trúc.
Lô hoa vạn lý bạch y y,
Thụ sắc sương ngưng hồng nhiễm lục,
Oánh triệt Thiềm-cung Nga độc túc,
Dao giai bộ bộ thu hoài xúc.
Bất như kinh lai ly hạ cúc hoa hương.
Nhàn tọa phủ hồ đàn nhất khúc.


Dịch nguyên điệu

Mặt nước trong veo, non tựa ngọc,
Gió vàng hây hẩy khua khóm trúc.
Hoa lau muôn dặm trắng phau phau,
Cây cối vẻ hồng sen vẻ lục.
Cung Thiềm sáng quắc ả Hằng ngủ,
Dạo bước thềm Dao tình rạo rục.
Chi bằng đến thẳng dưới giậu hoa cúc thơm,
Ngồi khểnh vỗ đàn gẩy một khúc.


ĐIỆU NHẤT TIỄN MAI
Mùa đông
Nguyên văn

Huyền minh bá lịnh mãn quan san,
Hồng dĩ nam hoàn!
Nhạn dĩ nam hoàn!
Sóc phong lẫm liệt tuyết man man,
Biến ỷ lan-can!
Quyện ỷ lan-can!
Ủng lô thương nhĩ giác thanh nhan,
Tọa chẩm năng an!
Ngọa chẩm năng âm!
Khởi quan Cô-dịch lạc trần gian,
Hoa bất tri hàn!
Nhân bất tri hàn!