Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/26

Trang này cần phải được hiệu đính.
30
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

他 鄉 勞 寄 目
Tha hương lao ký mục
故 國 重 傷 神
Cố quốc trọng thương thần
放 浪 非 吾 事
Phóng lãng phi ngô sự
淹 留 病 此 身
Yêm lưu bệnh thử thân
寧 知 蓬 島 客
Ninh tri Bồng-đảo khách
遙 達 錦 江 鱗
Dao dạt Cẩm-giang lân
采 石 重 移 棹
Thái-thạch trùng di trạo
黃 姑 兩 問 津
Hoàng-cô lưỡng vấn tân
幾 年 巫 峽 夢
Kỷ-niên Vu-giáp mộng
一 旦 武 陵 春
Nhất đán Vũ-lăng xuân
蝴 蝶 交 情 舊
Hồ điệp giao-tình cựu
鴛 鴦 變 態 新
Uyên-ương biến thái tân
輕 儇 唐 虢 國
Khinh huyên Đường Quắc-quốc
靡 曼 宋 東 鄰
Mỹ mạn Tống Đông-lân
綠 暗 鶯 聲 澁
Lục ám oanh thanh sáp
紅 稀 燕 子 嗔
Hồng hy yến tử sân
狎 遊 今 杜 牧
Hiệp du kim Đỗ Mục