Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/150

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
154
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

書 樓 初 捲 夕
Thư lâu sơ quyển tịch,
酒 店 欲 晴 天
Tửu điếm dục tình thiên
玄 鶴 黄 州 夜 夜
Huyền-hạc Hoàng châu dạ dạ
美 人 湘 水 年 年
Mỹ-nhân Tương thủy niên niên
有 時 向 醉 鄉 打 卧
Hữu thời hướng túy hương đả ngọa
草 鋪 茵 花 鋪 幄 地 鋪 氈
Thảo phô nhân, hoa phô ốc, địa phô chiên
彭 澤 夜 深 半 簾 殘 月
Bành trạch dạ thâm, bán liêm tàn nguyệt;
濂 溪 院 靜 一 枕 啼 鵑
Liêm khê viện tĩnh, nhất trẩm đề quyên.
任 人 道 爲 懶 夫 士 爲 渴 睡 漢 爲 隱 神 仙
Nhiệm nhân đạo vi lãn phu sĩ, vi khát thụy hán, vi ẩn thần tiên.

Dịch:

Thích gì? ta thích ngủ thôi,
Vì chưng ngủ được trong người sởi-sang.
Nhân-duyên xe chặt giường màn,
Trúc, mai, rừng, suối, muôn vàn cảnh thanh.
Quanh mình bạn đỏ hầu xanh[1]
Giấc ngon bừng tỉnh tâm linh nhẹ vèo.
Bưng tai chuyện thế eo sèo,
Khoanh tay ngất-ngưởng nằm khoèo bên mây


  1. Bạn đỏ, chữ là hồng-hữu, tên một thứ rượu. Hầu xanh, chữ là thanh-nô, trỏ vào một thứ gối dựa làm bằng trúc xanh, mùa hạ đặt trên giường để gác chân tay vào cho mát.