Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/8

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 6 —

Thầy đồ bụng muốn tòm tem. Một đêm, lò dò xuống bếp. Bà lão thấy động, lên tiếng hỏi:

— Ai?

— Thưa, tôi.

— Tôi là ai?

— Tôi là thầy đồ.

— Chứ đêm hôm ông xuống bếp làm gì?

— Thưa,... tôi... xuống... lấy vài cái rế để đựng sách!

Nào có thế mà thôi đâu! Cách mấy tối, thầy đồ ta lại lò dò trèo lên mái nhà bếp; đương dỡ rơm để trụt xuống, bỗng thấy bà lão lại hỏi rằng:

— Ai ở trên kia?

— Thưa, tôi đây ạ.

— Tôi là ai?

— Tôi là thầy đồ.

— Chứ ông làm gì ở trên ấy thế?

— Thưa,... tôi... hỏi thế này thì khí không phải: có phải đường này lên giời được không?...


3. — Túng thế, nói liều.

Một anh đã phải vợ có máu hay ghen