Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/168

Trang này không cần phải hiệu đính.