Trang:Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn.djvu/132

Trang này không cần phải hiệu đính.