Trang này cần phải được hiệu đính.
— 30 —

Police municipale.

Police de sûreté.

Poste de police.

Chef de poste de police.

École des internes.

École des externes.

Cuộc tuần phòng thành phố, có quản, đội tuần phòng cùng các tuần sai.

Cuộc thám sai, có quản, đội, vân vân.

Phần tuần, trại việc, xích hậu.

Đội phần tuần.

Trường nội, nội xá.

Trường ngọai, ngọai xá.


Phụ biên.

MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES.

BỘ THỦY KIÊM CÁC QUẢN HẠT.

Ministre.

Conseiller d’État, directeur des colonies.

État-major du Ministre.

Chef d’état-major.

Chef du cabinet.

Administration centrale.

Cabinet du Ministre.

Mouvements de la flotte et opérations militaires.

Chef du cabinet.

1e Direction. — Personnel.

Directeur.

Qua Thượng thơ.

Tham nghị, Tổng lý các thuộc địa.

Bộ thuộc quan Thượng thơ.

Đổng cả bộ thuộc, Hiệp tán, Tham tán.

Lệnh sữ, Tá lảnh, chủ văn hàn. Cả hai chức đều bổ bậc đại viên sung lảnh.

Tổng lý.

Phòng văn quan Thượng thơ.

Sai bác đạo thủy cùng các việc binh.

Lệnh sử, Tá lý, chủ văn hàn, dùng đại viên lảnh biện.

Ti thứ nhứt. — Về quan lại.

Chánh Tổng lý.