Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/118

Trang này cần phải được hiệu đính.
98
TRUYỆN

85 — LÚC TÁI-HỢP

TIỂU-DẪN. — Khi Kim-Trọng đã tìm thấy Kiều, cả nhà mới ép Kiều phải lấy Kim-Trọng; nàng lấy lời-lẽ chống-chế để từ-chối. Đoạn này là nói lúc hai người tái-hợp trò-chuyện cùng nhau. Coi đoạn này thì biết tâm-sự nàng Kiều lúc bấy giờ.

Nhà vừa mở tiệc đoàn-viên,
Hoa soi ngọn đuốc, hồng chen bức là.
Cùng nhau giao-bái một nhà,
Lễ đà đủ lễ, đôi đà xứng đôi.
Động-phòng 1 dìu-dặt chén mồi 2.
Bâng-khuâng duyên mới, ngậm-ngùi tình xưa!
Những từ sen ngó, đào tơ 3,
Mười lăm năm, mới bây giờ là đây!
Tình-duyên ấy, hợp-tan này,
Bi hoan mấy nỗi, đêm chầy trăng cao.
Canh khuya bức gấm rủ thao,
Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân.
Tình-nhân lại gặp tình-nhân,
Hoa[1] xưa ong cũ mấy phân chung-tình!
Nàng rằng: « Phận thiếp đã đành,
« Có làm chi nữa, cái mình bỏ đi.
« Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi,
« Chiều lòng nghĩ có xướng tùy 4 mảy-may.
« Riêng lòng đã thẹn lắm thay,
« Cũng đà mặt dạn mày dày khó coi!
« Những như âu-yếm vành ngoài,
« Còn toan mở mặt với người cho qua.
« Lại như những thói người ta,
« Vớt hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa.
« Khéo là dở nhuốc bày trò,
« Còn tình đâu nữa, là thù đấy thôi!
« Người yêu ta xấu với người,
« Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau.


  1. Bông.