Trang:Quan điểm của Nhật Bản về Takeshima.djvu/1

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

[Quan điểm của Nhật Bàn về Takeshima]


  • Theo bằng chứng lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế, Takeshima Ià một phần lãnh thổ không thể tách rời và vốn có của Nhật Bản. Hiện đang có một sự tranh chấp Takeshima với Hàn Quốc (ROK), và gần đây Tổng thống Lee Myung-Bak đã đặt chân lên Takeshima một cách bất hợp pháp. Nhật Bản đang tìm cách giải quyết những tranh chấp lãnh thổ một cách bình tĩnh, công bằng và hòa bình trong khuôn khổ đúng đắn của luật pháp quốc tế.


  • Với quan điểm nêu trên, ngày 21 tháng 8, Nhật Bản chính thức trao cho Hàn Quốc một đề nghị ngoại giao để khởi kiện vụ tranh chấp Takeshima tại Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) bằng một thỏa thuận đặc biệt giữa hai nước và đồng thời đề nghị hòa giải dựa trên "Trao đổi Công hàm tạo thành sự thỏa thuận giữa hai nước liên quan đến việc giải quyết tranh chấp" để giải quyết việc này một cách bình tĩnh, công bằng và hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 8, Chính phủ Hàn Quốc đã trả lời bằng một công hàm rằng họ không chấp nhận đề nghị này.


  • Hàn Quốc là một thành viên quan trọng của cộng đồng quốc tế và nên ủng hộ chế độ pháp quyền trên thế giới thông qua các hành động của mình ở Liên Hợp Quốc và ở các tổ chức quốc tế khác. Ngoài ra, Hàn Quốc đang mô tả vai trò của mình bằng cụm từ gây chủ ý là "Hàn Quốc Toàn cầu (Global Korea)". Theo cách này, Nhật Bản ngờ rằng Hàn Quốc sẽ chấp nhận đề nghị này và nêu ra điều quả quyết của họ một cách công bằng và rõ ràng tại ICJ. Vì thế, câu trả lời của Hàn Quốc không nêu ra một đề nghị đáp lại cụ thể nào về việc giải quyết vấn đề Takeshima là cực kỳ đáng thất vọng.


  • Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục có các biện pháp thích hợp để giải quyết vấn để tuân theo luật pháp quốc tế một cách bình tĩnh và hòa bình, gồm cả những biện pháp như đơn phương đưa vụ tranh chấp ra ICJ.


  • Mặc dù Hàn Quốc đang cố gắn vấn đề Takeshima với vấn đề nhận thức về lịch sử giữa hai nước, nhưng việc thảo luận về vấn đề Takeshima trong khung cảnh nhận thức về lịch sử là không thích hợp. Quyết định của Nội các Nhật Bản vào năm 1905 gộp Takeshima vào tỉnh Shimane là để "tái xác nhận" yêu sách đòi chủ quyền của Nhật Bản. Trong giai đoạn đầu của Thời kỳ Edo, Takeshima đã được sử dụng bởi các thương gia từ xã Yonago của lãnh địa Tottori, những người đã hành nghề đánh cá và săn bắt với sự cho phép của tướng quân Mạc phủ. Như vậy, Nhật Bản đã thiết lập chủ quyền của mình muộn nhất là vào giữa thế kỷ thứ 17. Việc Hàn Quốc cố gắng thảo luận về vấn đề này trong mối liên quan với vấn đề nhận thức về lịch sử chỉ ra rằng Hàn Quốc không tự tin vào chủ quyền của họ đối với Takeshima.

1