Trang:Mot con gio bui.pdf/80

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
80
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

— Nếu ngài bằng lòng, thì tôi xin lấy ngay tự bây giờ.

Viên Tổng Tư Lệnh Nhật nghĩ một lúc rồi nói:

— Vậy xin để đến sáng ngày kia, vào 11 giờ cụ cho làm lễ thu nhận ba thành thị ấy. Còn Nam Bộ, thì có nước Cao Mên còn lôi thôi về mấy tỉnh ở biên giới.

Tôi nói:

— Việc ấy hiện bây giờ không thành vấn đề được, vì địa giới Nam Bộ ngày nay với địa giới Nam Bộ ngày trước không có gì thay đổi. Vậy phận sự chúng tôi là phải lấy lại toàn lãnh thổ của Tổ Quốc. Còn như Cao Mên có muốn nói chuyện gì về việc ấy, thì sẽ nói chuyện với chúng tôi về sau. Vả theo ý tôi, thì nước Cao Mên muốn thừa cơ chiếm lấy một ít đất của Nam Bộ, như thế làm mất cái tinh thần thân thiện của hai nước lân bang, và không đời nào dân Việt Nam chịu.

Tổng Tư Lệnh Nhật cứ viện hết lý do nọ đến lý do kia, thành ra cứ bàn cãi đến một ngày mới chịu nhận lời trả lại Nam Bộ. Có một điều nên biết, là từ ngày tôi ra Hà-Nội, người Nhật nói chuyện rất hòa nhã và có vẻ cung kính, chứ không có điều gì trịch thượng hay gai ngạnh. Khi họ đã nhận lời trả lại đất Nam Bộ, có hỏi tôi rằng: « Bao giờ cụ định vào nhận lấy đất Nam Bộ, hay