Trang:Mot con gio bui.pdf/3

Trang này đã được phê chuẩn.

Lệ Thần
TRẦN-TRỌNG-KIM


MỘT CƠN
GIÓ BỤI

(Kiến Văn Lục)NHÀ XUẤT-BẢN
VĨNH-SƠN
1969