Trang:Mot con gio bui.pdf/221

Trang này cần phải được hiệu đính.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
221
 


giới nào mà chẳng phải ngậm ngùi ngơ ngác coi như đã vắng mất một người, một người quan hệ đến tình thế ở xứ này.

Đạo hữu là một người có tài lỗi lạc, có trí hưng nghi, có học vấn uyên bác, có tư tưởng siêu việt, có bản lĩnh chính đại quang minh, làm được những việc dám làm, nói được những điều dám nói.

Đạo hữu đã nhận thấy Đạo Phật là một tôn giáo có quan hệ mật thiết đến đời sống của dân tộc Việt này, muốn khởi phục cái nền Văn hóa cố hữu của Nước nhà, nên cách đây trên 20 năm, đạo hữu đã cùng 32 đồng chí xuất gia cũng có mà tại gia cũng có, gây dựng nên Hội Việt Nam Phật giáo ngày nay.

Chúng tôi còn nhớ khoảng chín năm trước đây, Đạo hữu Dương Bá Trạc cùng tiên sinh bôn ba hải ngoại cũng là một trong các vị sáng lập hội viên của hội ta, mất tại Tân Gia Ba cũng ngày 26 tháng 10 ta và chính đạo hữu đã đem nắm xương khô của Dương tiên sinh về Nước và hội cũng đã làm lễ truy điệu chính tại ngôi chùa hội quán này mà đạo hữu đã có công góp phần xây dựng. Nay cũng nhằm vào 26 tháng 10 ta, đạo hữu lại từ bỏ chúng tôi nữa. Ôi! Anh em đồng đạo, đồng tâm, mất cùng một ngày một tháng phải chăng hai đạo hữu đã hẹn hò từ trước.