Trang:Mot con gio bui.pdf/180

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

LÊN NAM VANG


Khi tôi về Saigon, trong lưng chỉ còn có 20 đồng bạc Ðông dương. Ông Cousseau thấy vậy có đưa tiền, nhưng tôi không lấy. Sau tôi gặp những người quen biết có giúp đỡ ít nhiều để mua thuốc thang và may vá lặt vặt. Tôi đến nhờ ông Cử Bùi Khải, ông vì tình anh em, tiếp đãi một cách thành thực và tử tế, các cháu đều hết lòng kính mến, nhưng vì cả gia quyến bốn năm người đến ở đấy lâu ngày, ăn không ngồi rồi, nghĩ cũng khó coi. Con gái tôi biết tiếng Anh, có nhiều người muốn học, định đi thuê nhà để dạy học, nhưng không thuê được nhà. Ở Saigon cũng như ở bên Tàu, cái nạn khan nhà thật là điêu đứng.