Trang:Mot con gio bui.pdf/150

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
150
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

tìm được việc làm. Tình thế rất bối rối, Ðặng Văn Sung định tìm cách về nước xem thế nào. Ðến khi đi chiếc tàu con của người Tầu Bắc Hải, chiếc tàu ấy chở đồ nặng quá ra khỏi Hương Cảng được ít lâu, thì tầu đắm. Ông Sung may khỏi chết đuối, lại trở về quần áo mất sạch.

Khi ấy ở Hương Cảng tôi có biết một người Trung hoa họ Lý, có nhà buôn bán xuất nhập cảng ở Hà nội và Hải Phòng, có giúp tôi hai lần, mỗi lần 2.000 dollars, lúc ấy tính vào khoảng hơn ba vạn bạc Ðông dương. Nhờ có món tiền ấy tôi mới duy trì được mấy tháng. Sau tôi nghĩ ở Hương Cảng ăn tiêu đắt quá mà nhà không thuê được, chi bằng dọn vào Quảng Châu ở, cơm gạo còn rẻ hơn. Tôi đem việc ấy bàn với Ðặng văn Sung và Vũ Kim Thành hai người đều đồng ý kiến như thế cả.

Ðến cuối tháng 10 năm 1946, chúng tôi vào Quảng Châu, nhờ người họ Từ thuê cho được cái nhà ở khu Hoàng xá, gần Sa Diện, mất 120.000 bạc quốc tệ (120 dollars) tiền trà và mỗi tháng trả tiền thuê nhà là 60.000 quốc tệ (60 dollars).

Tôi về Quảng châu ở mấy hôm thì Ðặng văn Sung và Vũ Kim Thành đi Nam Kinh rồi về Ðông Hưng bên này Móng cáy, cốt để tìm cách liên lạc với các bạn trong nước, mong