Trang:Mot con gio bui.pdf/145

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
145
 

cảng để gặp ông Bảo Ðại, rồi nếu thuận tiện, tôi sẽ mời ông ấy đến Nam Kinh.

Quốc dân đảng Tầu cho tôi vay 1.000.000 bạc quốc tệ (một vạn bạc Ðông dương) và tặng tôi thêm 500.000 bạc (5.000) để làm lộ phí. Chiều ngày 30 tháng bảy hồi 4 giờ chiều chúng tôi đi xe lửa qua Thượng Hải. Sáng hôm sau đến nơi, chúng tôi đến khách sạn chỗ Lưu Ðức Trung ở. Tôi nói tình đầu cho ông Lưu nghe và nhờ đi lấy vé tầu bay. Nhờ có giấy của Trung ương đảng bộ giới thiệu, nên việc lấy vé tầu bay cũng nhanh chóng.

Trước chúng tôi định lấy vé tầu bay đi cả ba người, nhưng từ đầu thánh tám trở đi, giá vé tàu bay phải trả gấp đôi, mỗi người phải trả 270.000 bạc quốc tệ, mà tiền chúng tôi chỉ còn hơn triệu bạc quốc tệ. Tôi bảo lấy hai vé để Vũ Kim Thành đi với tôi, còn ông Mão thì bảo ông chịu khó đi tàu thủy với bọn ông Thường. Ông Mão tỏ ý không bằng lòng, nhưng vì tình thế bắt buộc không làm sao được.

Sáng ngày mồng một tháng tám, Vũ Kim Thành và tôi lên tầu bay, 8 giờ tầu bay cất cánh, bay được một giờ, tự nhiên nghe một tiếng nổ, nhưng tầu vẫn bay, chỉ thay đổi phương hướng. Thì ra tầu bay hỏng, phải quay về Thượng Hải nhưng không ai biết. Khi trở về tới nơi mới có giấy báo tàu bay hỏng phải quay trở lại. Ðến 10 giờ hơn chúng tôi phải trở lại