Trang:Mot con gio bui.pdf/100

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
100
 

đi nói thì thầm gì với mấy người chở phà, rồi một lát thấy chiếc đò có mui đến mời chúng tôi xuống. Khi chiếc đò chở chúng tôi ra ngoài, thấy chiếc tàu đốt máy kéo phà đi. Sang bên kia hỏi người lái đò lấy bao nhiêu người ấy nói: « Cụ cho bao nhiêu cũng được ». Sau tôi mới biết người tài xế biết chúng tôi, đi nói với mấy người chở đò nên họ mới đi lấy đò và cho tàu chạy. Ðây là một việc tỏ ra nhân dân Trung Bộ đối với tôi vẫn có chút cảm tình, không ai ta-oán gì trong khi chúng tôi làm việc. Chỉ có khi đến Thanh-Hóa bị lính Tàu và lính Việt-minh khám xe đâm thủng nát cái bồ đựng sách của tôi.

Tôi về đến Hà-Nội, mừng quá, định bụng mình già yếu rồi, không có làm gì nữa và cũng chẳng đi đâu cả, chỉ vui với mấy quyển sách cổ và mấy người bạn cũ, trò chuyện tiêu khiển. Tưởng thế là yên, ngờ đâu tình thế phải phiêu lưu lần nữa.