Trang:Giac mong con 1926.pdf/62

Có vấn đề khi hiệu đính trang này.

Trăm năm cõi tục còn dài
Con đường vô hạn trên đời còn xa
Có chăng ta biết cùng ta
Rõ-ràng mở mắt bây giờ hỏi ai