Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/29

Trang này đã được phê chuẩn.
S. M. l’Impératrice douairière d’Annam.
Hoàng thái-hậu nước Nam.