Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/25

Trang này đã được phê chuẩn.
Mans des montagnes du Tonkin.
Người Mán ở Thượng-du Bắc-kỳ.