Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/19

Trang này đã được phê chuẩn.
Princesses Laotiennes.
Công-chúa Lào.