Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/17

Trang này đã được phê chuẩn.
Pnom-Penh: Le Palais Royal.
Pnom-Penh: Cung điện nhà Vua.