Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/11

Trang này đã được phê chuẩn.
Moïs du Kontoum (près de Dakto).
Người Mọi ở Kontoum (gần Dakto).