Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CÙNG BẠN ĐỌC

Một điều chúng tôi lấy làm áy-náy và phàn-nàn nhất là sự mờ mịt của số đông anh-chị-em đối với lịch-sử nước nhà.

Điều đó chắc các bạn cũng cùng cảm như chúng tôi. Mà điều đó chẳng phải bắt đầu tự đâu đời chúng ta. . .

Ông, cha ta, có thể nói rằng, học mở lòng bằng các sách sử. . . Nào sách Tiết ! Nào sách Hán ! Những cuốn sách mà một người ít học nhất trong lớp các ngài cũng phải có đọc, đều là sách sử cả ! . . Thế nhưng ấy lại là những sách sử Tầu ! . .

Còn sử ta ? Tôi có thể nói mà không sợ mang tội với các cu rằng : chính những cụ Tú, cụ Cử, phần nhiều cũng chẳng biết đầu đuôi ra sao hết !