Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/165

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
SÁCH TÂN VIỆT
29 Lamblot — Hanoi
 

TỦ SÁCH TRIẾT HỌC

Triết học Bergson (hết) — Triết học Kant (hết) — Triết học Nietzsche (hết) — Triết học Einstein (hết) — Phật giáo triết học in lần thứ hai (hết) Siêu hình học(giá 5.00) Triết học Descartes (giá 4.50) Triết học Aristote (giá 3.80) Vương dương Minh (hết) Triết học nhập môn (giá 5$80).

TU SÁCH DỊCH

Sử Ký Tư mã Thiên (giá 16.00) — Tây sương Ký (hết) — Thế giới mới (hết) — Thanh niên trước thế giới mới (hết) — Nghệ thuật làm việc (hết) Vườn hồng (giá 1.10) Nghìn một đêm (quyển I đã tái bản 2.50 — các quyển II, III, IV (đều hết) — quyển V, 2.50 — quyển VI, 2.50 — quyển VII, 2.80 — Truyện dị thường (quyển I, 4.50 — quyển II 4.50) — Ly tao (giá 6.00) — Thơ Đỗ Phủ (hết) Nghìn lẻ một ngày (giá 5$) Thối thực ký văn (giá 7.50) Lam sơn thực lục (giá 6$00) Những kẻ lang thang (giá 6$00)

TỦ SÁCH DANH NHÂN

Thi hào Tagore (hết) Trông giòng sông Vị (hết) — Văn hào Tolstoi (2.40) Nguyễn văn Siêu (hết) — Học thuyết Freud (2.50) Trong 99 chóp núi (hết) Phiếm luận về Auguste Comte (3.00) Ngô vương Quyền (hết).

LINH TINH

Việt Nam Phật Giáo sử lược (giá 11.50)
Những sự gặp gỡ của Đông Phương và Tây Phương (giá 6.00).
Đàn bà và nhà văn 1p20. Một ngày của Tostoi (hết) Nhạc sĩ tây phương (1p30) - Luận tùng (1p50) - Triết lý về vũ trụ và nhân sinh 2p30 - Chính trị đại Cương (3p70) - Tìm nghĩa văn học (2p20) Vàng sao (2p50) Hát dặm Nghệ Tĩnh (8p00) Trăng ma lầu Việt (3p20).