Trợ giúp:Thêm hình ảnh

Để thêm hình ảnh vào Wikisource, hãy đến Wikimedia Commons và làm theo hướng dẫn tại đó để tải hình ảnh. Khi hình ảnh đã được tải lên Commons, bạn sẽ ngay lập tức có thể dùng chúng trên Wikisource. Không tải ảnh trực tiếp lên Wikisource; vì làm vậy gần như luôn luôn trái với hướng dẫn về hình ảnh.

Các bước để tải lênSửa đổi

Xem thêm: Commons:Hướng dẫn bước đầu
  1. Đảm bảo hình ảnh bạn muốn tải lên phù hợp với quy định bản quyền của Wikimedia Commons.
  2. Tải tập tin lên và cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc và tình trạng bản quyền của hình ảnh.
  3. Cho tập tin một cái tên phù hợp với hướng dẫn đặt tên ở trên, và phân loại tập tin hợp lý.

Thêm vào WikisourceSửa đổi

Xem thêm: Wikipedia:Hình ảnh
  1. Đi đến trang tại Wikisource mà bạn muốn thêm hình vào, rồi nhấn "sửa đổi".
  2. Gõ [[Tập tin:Tên tập tin ở đây.jpg|250px]] để chỉ thêm hình, hoặc gõ [[Tập tin:Tên tập tin ở đây.jpg|nhỏ|phải|250px|Chú thích ảnh ở đây.]] để thêm khung và chú thích cho ảnh.
  3. Lưu thay đổi, và đảm bảo là hình ảnh không cản trở việc đọc văn kiện.