Thể loại:Tác gia không rõ năm sinh

Đây là thể loại để bảo trì, do một bản mẫu thêm vào để nhóm các trang có cùng trạng thái (không đổi hướng). Nó được tự động ẩn trong các trang phân loại.

Thể loại này dành cho những tác gia mà năm sinh không được công chúng biết đến. Nếu thông tin này không hoàn toàn thất lại, mà chỉ thiếu, xóa tham số "năm sinh" khỏi bản mẫu tác gia, và tác gia sẽ được liệt kê vào Thể loại:Tác gia thiếu năm sinh‎.