Thầy đồ dạy học

Có một cô lái nuôi một thầy đồ[1]
Quần áo rách rưới, ăn uống xô bồ[2]
Cơm hai bữa: cá kho, rau muống;
Quà một chiều[3]: khoai lang, lúa ngô.
Sao dám khinh mình : " Thầy đâu thầy bậy thầy bạ" ?
Chẳng biết trọng đạo, cô[4] gì: "cô lốc, cô lô" !

   
Chú thích

  1. Cô lái: chỉ vợ (bỡn). Thầy đồ : tác giả.
  2. Ăn uống cẩu thả, không kén chọn .
  3. tức là, một buổi, một lần, một bữa.
  4. Cô (vai trò vợ của thầy).