Thảo luận Mục lục:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Vinhtantran trong đề tài Nguồn gốc của nội dung

Nguồn gốc của nội dung Sửa đổi

  • Bản scan lấy từ Google Site của một cá nhân có chứa nhiều bản scan sách mới và cũ.
  • Sau khi gõ tay từ đầu đến hết thiên 2, mới phát hiện ra nội dung văn bản của Tôn Tử có tại [titlepage!4/1:0) đây].
  • Phần Ngô Tử không tìm thấy văn bản có sẵn.

Tân (thảo luận) 08:19, ngày 29 tháng 12 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf”.