Tập tin:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2.pdf

Liên kết trang mục lục
Đi đến trang
trang sau →
trang sau →
trang sau →

Tập tin gốc(1.972×2.962 điểm ảnh, kích thước tập tin: 16,21 MB, kiểu MIME: application/pdf, 84 trang)

Miêu tả

Miêu tả
Tiếng Việt: Tiểu thuyết lịch sử Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 2, của tác giả Tân Dân Tử
institution QS:P195,Q193563
Ngày
Nguồn gốc Gia Long Tẩu Quốc Quyển 2 (NXB Bảo Tồn 1930) - Tân Dân Tử, 84 Trang
Tác giả
Tân Dân Tử  (1875–1955)  wikidata:Q16480522 s:vi:Tác gia:Tân Dân Tử
 
Tân Dân Tử
Tên khác
Nguyễn Hữu Ngỡi; 阮有義
Miêu tả nhà văn Việt Nam
Ngày sinh/mất 1875 Sửa dữ liệu tại Wikidata 1955 Sửa dữ liệu tại Wikidata
Nơi sinh/mất Gia Định Sài Gòn
Kiểm soát tính nhất quán
creator QS:P170,Q16480522

Giấy phép

Public domain
Hình này hiện thuộc về phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết hạn tại Việt Nam. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ (Số: 36/2009/QH12) thì:
  • Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm (75) năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Nếu tác phẩm không được công bố trong vòng 25 năm từ khi định hình, thì thời hạn là một trăm (100) năm, kể từ khi được định hình.
  • Tác phẩm khác có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Một cách tóm tắt:

  • Tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng hoặc khuyết danh này đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960, vì nó đã hết hạn theo Luật cũ, trước khi Luật sửa đổi có hiệu lực.
  • Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973.
    Gửi người tải lên: Xin hãy ghi rõ hình ảnh được công bố lần đầu tiên ở đâu và ai là người tạo ra nó.

Bạn cũng cần phải kèm theo một thẻ phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ để ghi rõ tại sao tác phẩm này lại thuộc về phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ. Lưu ý rằng tác phẩm này có thể không thuộc về phạm vi công cộng tại các quốc gia không công nhận quy tắc thời hạn ngắn hơn và có thời hạn bản quyền dài hơn cuộc đời tác giả cộng thêm 50 năm. Cụ thể, Mexico là 100 năm, Jamaica là 95 năm, Colombia là 80 năm, Guatemala và Samoa là 75 years, Thụy Sỹ và Hoa Kỳ là 70 năm, và Venezuela là 60 năm.


Deutsch  English  español  français  Bahasa Melayu  Tiếng Việt  മലയാളം  日本語  中文  中文(简体)  中文(繁體)  +/−

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

mô tả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình xem trướcKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại04:35, ngày 7 tháng 6 năm 2021Hình xem trước của phiên bản lúc 04:35, ngày 7 tháng 6 năm 20211.972 × 2.962, 84 trang (16,21 MB)Lệ XuânUploaded own work with UploadWizard

80 trang sau sử dụng tập tin này:

Sử dụng tập tin toàn cục

Những wiki sau đang sử dụng tập tin này:

  • Trang sử dụng tại www.wikidata.org

Đặc tính hình