Tập tin:Nam Phong Tap Chi 1.pdf

Liên kết trang mục lục
Đi đến trang
trang sau →
trang sau →
trang sau →

Tập tin gốc(1.087×1.500 điểm ảnh, kích thước tập tin: 45,42 MB, kiểu MIME: application/pdf, 90 trang)

Miêu tả

Miêu tả
Tiếng Việt: Nam Phong Tạp Chí số 1.
Ngày
Nguồn gốc Bộ DVD Nam Phong Tạp Chí 1917-1934
Tác giả Original by Phạm Quỳnh and Nguyễn Bá Trác; digitized by Viện Việt-Học

Giấy phép

Public domain

Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài giải thích về Luật bản quyền không phải của Hoa Kỳ (tiếng Anh).
Lưu ý: Đừng dùng bản mẫu này cho bản thu âm.
Public domain
This is an image of a page or pages from a collective work such as a newspaper, magazine or encyclopedia that is in the public domain in its country of origin (Vietnam) and in the United States. All the pictures, legible text and other creative elements in the page image(s) are either known to be in the public domain, or are assumed to be in the public domain if the collective work was published more than 120 years ago.

Chú thích

Ghi một dòng giải thích những gì có trong tập tin này

Khoản mục được tả trong tập tin này

mô tả

Lịch sử tập tin

Nhấn vào ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình xem trướcKích cỡThành viênMiêu tả
hiện tại15:37, ngày 16 tháng 2 năm 2015Hình xem trước của phiên bản lúc 15:37, ngày 16 tháng 2 năm 20151.087 × 1.500, 90 trang (45,42 MB)LMQ2401Ghép thêm phần Tự-vựng.
15:00, ngày 26 tháng 1 năm 2015Không có hình xem trước0×0 (40,88 MB)LMQ2401User created page with UploadWizard

92 trang sau sử dụng tập tin này:

Sử dụng tập tin toàn cục

Những wiki sau đang sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình