Tác gia:Hồ Nguyên Trừng

Hồ Nguyên Trừng
(1374–1446)
Hồ Nguyên Trừng (1374 - 1446) là nhà kĩ thuật quân sự và nhà văn của Việt Nam vào khoảng thế kỉ XV. Ông từng giữ chức Tả Tướng quốc dưới thời vua Hồ Hán Thương, cũng là con trai trưởng của vua Hồ Quý Ly. Sau khi nhà Hồ sụp đổ năm 1407, ông bị bắt về Trung Quốc, rồi ra làm quan với nhà Minh và mất ở Bắc Kinh.

Tác phẩm Sửa đổi