Bảo Đại
(1913–1997)
Bảo Đại (chữ Hán: 保大), tên khai sinh là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞), là hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam.
Bảo Đại

Tác phẩm Sửa đổi

Ban hành với danh nghĩa Hoàng đế Đế quốc Việt Nam Sửa đổi

 

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy các tác phẩm của tác gia này vẫn được bảo hộ bản quyền, và không thể lưu trữ chúng trên Wikisource. Tuy nhiên, một số tác phẩm có thể thuộc phạm vi công cộng hoặc được phát hành theo giấy phép tự do. Trừ khi có ghi chú khác, các tác phẩm này được bảo hộ bản quyền đến hết năm 2047. Hãy đăng nó lên Wikisource vào ngày 1 tháng 1 năm 2048.