Quốc tế ca (bản dịch vô danh)

Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Quốc tế ca.
Quốc tế ca  (1871) 
của Eugène Pottier, do không được nhắc tới dịch

Quốc tế ca (tiếng Pháp: L'Internationale) là bài ca nổi tiếng nhất của những người theo chủ nghĩa xã hội và là một trong những bài hát được nhiều người biết đến nhất trên thế giới. Nguyên bản tiếng Pháp được sáng tác năm 1870 bởi Eugène Pottier (1816–1887), sau này là một thành viên trong Công xã Paris). Pierre Degeyter (1848–1932) phổ thơ thành nhạc năm 1888

Trích dẫn từ Quốc tế ca của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.
Lời Quốc tế ca bằng tiếng Pháp
Quốc tế ca

Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
Vùng lên hỡi ai cơ khổ bần hàn!
Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi.
Quyết phen này sống chết mà thôi.
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh-téc-na-xi-o-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
Lanh-téc-na-xi-o-na-lơ sẽ là xã hội tương lai.

 Tác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.

 
Bản dịch:

Tác phẩm vô danh hoặc bí danh này thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì nó thuộc phạm vi công cộng ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ gốc vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 (đối với Việt Nam là ngày 23 tháng 12 năm 1998), và chưa bao giờ được xuất bản ở Hoa Kỳ trước ngày đó. Nó cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh80 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.