Nghe chim  (1944) 
của Tôn Nữ Thu Hồng

Em ra nội cỏ ngắm hoa đồng
Không hái vần thơ chỉ hái bông
Chợt nhớ hôm xưa lời bạn nhủ
- Em đừng ích kỷ bắt anh mong

Mong đọc thơ em để biết em
Chiều tà ân ái nhớ hay quên
Anh chàng trai trẻ mà ngơ ngẩn
Vì cả tâm hồn đã tặng em

Này nhớ nghe anh, kể thực tình
Đây nhiều hoa lắm, biết chăng anh?
Hồng vi, mai trắng, hoa hàm tiếu...
Trăm thức đua nhau nở rợp cành

Anh biết chăng cứ mỗi ban mai
Người yêu xa vắng, biết tìm ai
Để mà tặng mấy bông hoa đẹp
Công hái hoa xinh rõ phí hoài

Công danh anh mãi bước đi tìm
Vừa sáng hôm qua mấy tiếng chim
Chúng hỏi anh đâu mà chẳng thấy
Em càng mong nhớ, giả vờ im

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1973. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)


Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)