Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc đổi tên khu tự trị Thái Mèo thành khu tự trị Tây Bắc và thành lập ba tỉnh trong khu

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc đổi tên khu tự trị Thái Mèo thành khu tự trị Tây Bắc và thành lập ba tỉnh trong khu  (1962) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 10 năm 1962.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về sự cần thiết đổi tên khu tự trị Thái Mèo và thành lập ba tỉnh trong khu.

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn việc:

- Đổi tên khu tự trị Thái Mèo thành khu tự trị Tây Bắc;

- Từ nay khu tự trị Tây Bắc gồm có ba tỉnh, lấy tên là: Lai Châu, Sơn La và Nghĩa Lộ.

1- Tỉnh Lai Châu gồm 7 huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Tè, Mường Lay, Sình Hồ và Phong Thổ.

2- Tỉnh Sơn La gồm 7 huyện: Quỳnh Mai, Thuận Châu, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu và thị xã Sơn La.

3- Tỉnh Nghĩa Lộ gồm 4 huyện: Than Uyên, Mù-Cang-Chải, Văn Chấn và Phú Yên

Quốc hội giao cho Hội đồng Chính phủ tiến hành những công tác cần thiết để thực hiện tốt Nghị quyết này.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 27 tháng 9 năm 1962.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".