Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Chính phủ 1966

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về báo cáo chính trị của Chính phủ 1966  (1966) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 4 năm 1966.

Quốc hội khoá III của nước việt nam dân chủ cộng hoà, họp kỳ thứ 3, nhất trí tán thành bản báo cáo của Chính phủ về sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta trong hơn một năm qua, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bầy trước Quốc hội.

1- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhận định rằng trong hơn một năm qua, để hòng cứu vãn tình thế nguy khốn của chúng ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã có những bước "leo thang" cực kỳ nguy hiểm trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Chúng ào ạt đưa quân đội viễn chinh Mỹ đến nay đã tới hơn 24 vạn người và hàng vạn quân của những nước chư hầu vào miền Nam Việt Nam, tăng cường xâm lược miền Nam, trắng trợn tiến hành chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân đối với miền Bắc, đồng thời bầy ra cái trò xoả trá "đi tìm hoà bình" để nguỵ trang cho những bước "leo thang" chiến tranh của chúng hòng lừa bịp nhân dân Mỹ và dư luận thế giới.

Đế quốc Mỹ tưởng rằng, bắn phá miền Bắc Việt Nam, đồng thời dùng quân đội viễn chinh trực tiếp giết hại đồng bào miền Nam một cách vô cùng mam rợ thì sẽ làm cho nhân dân ta phải khuất phục. Nhưng trong hơn một năm qua, sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta đã thu được những thắng lợi to lớn ở miền Bắc, ở miền Nam và trên trường quốc tế. Quân và dân ta càng đánh càng mạnh, càng mạnh càng thắng, càng được nhân dân thế giới ủng hộ mạnh mẽ và nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Trái lại, đế quốc Mỹ càng đánh càng bị thua đau về quân sự, cô lập về chính trị và nhất định sẽ hoàn toàn thất bại.

2- Quốc hội nhiệt liệt khen ngợi các lực lượng vũ trang nhân dân và các tầng lớp nhân dân miền Bắc đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy mạnh mẽ lực lượng quốc phòng của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, chiến đấu vô cùng dũng cảm chống chiến tranh phá hoại, trừng trị đích đáng bọn cướp Mỹ, giành những chiến thắng vẻ vang, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, tiếp tục pháp triển kinh tế và văn hoá, tăng cường sức mạnh sản xuất và chiến đấu của miền Bắc, đồng thời hết lòng hết sức ủng hộ sự nghiệp giải phóng của đồng bào miền Nam.

Quốc hội tán thành những nhiệm vụ chính trị, quân sự, kinh tế và văn hoá mà Chính phủ đã đề ra cho thời gian trước mắt, nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng của nước ta, động viên mọi lực lượng và phát huy mọi khả năng để bảo đảm sản xuất và chiến đấu đều thắng lợi, đồng thời bồi dưỡng sức dân để tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và chiến đấu lâu dài cho đến toàn thắng.

3- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà bầy tỏ mối tình thắm thiết nhất đối với đồng bào miền Nam ruột thịt, nhiệt liệt biểu dương chiến công oanh liệt của quân và dân miền Nam anh hùng, rất xứng đáng là Thành đồng của Tổ quốc, đã đánh vào đầu quân đội viễn chinh Mỹ những đòn sấm sét ngay từ lúc chúng vừa đến, tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, phá tan kế hoạch ngông cuồng "phản công mùa khô" của chúng, phát triển chiến tranh nhân dân trên khắp các chiến trường và ngay trong lòng địch, tiến lên với khí thế của người chiến thắng, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc.

Quốc hội hoan nghênh đồng bào các đô thị miền Nam đang hăng hái đấu tranh chống Mỹ và bè lũ tay sai Thiệu - Kỳ, giành hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và cải thiện đời sống.

4- Thay mặt toàn dân Việt Nam, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chân thành cảm ơn nhân dân và Chính phủ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhân dân và Chính phủ các nước dân tộc chủ nghĩa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la tinh, nhân dân Mỹ và nhân dân yêu chuộng hoà bình và công lý trên toàn thế giới đã đồng tình và ủng hộ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, ủng hộ lập trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và tuyên bố 5 điểm của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam. Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và có hiệu lực về kinh tế và quốc phòng của các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

5- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhất trí tán thành đường lối đối ngoại của Chính phủ ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là ra sức góp phần tăng cường đoàn kết phe xã hội chủ nghĩa, đoàn kết nhân dân Đông Dương và nhân dân thế giới để chống chủ nghĩa đế quốc hiếu chiến đứng đầu là đế quốc Mỹ, tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhấn mạnh rằng lập trường của Chính phủ ta và lập trường của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là cơ sở duy nhất đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt Nam, Chính phù Mỹ phải công nhận lập trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và chứng tỏ điều đó bằng việc làm thật sự, chấm dứt vĩnh viễn và vô điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống lại nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, như vậy mới có thể tính đến một giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam.

6- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà biểu thị ý chí sắt đá của toàn dân ta là quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Đế quốc Mỹ tàn bạo và ngoan cố còn dùng trăm phương nghìn kế để tăng cường chiến tranh xâm lược nước ta; nhân dân ta càng đoàn kết một lòng, kề vai sát cánh, kiên quyết khắc phục khó khăn, nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc, góp phần giữ gìn hoà bình ở Đông Dương, Đông Nam Á và thế giới.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 1966.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".