Mục lục:Cong bao Chinh phu 997 998 nam 2019.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 997 + 998/Ngày 27-12-2019 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Năm xuất bản2019
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
03-12-2019 Lệnh số 12/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 3
22-11-2019 Luật số 48/2019/QH14 luật Dân quân tự vệ. 4
03-12-2019 Lệnh số 13/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 36
25-11-2019 Luật số 52/2019/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. 37
03-12-2019 Lệnh số 14/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 55
25-11-2019 Luật số 51/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 56
03-12-2019 Lệnh số 15/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 66
25-11-2019 Luật số 50/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 67
03-12-2019 Lệnh số 16/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 69
25-11-2019 Luật số 55/2019/QH14 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. 70
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
15-11-2019 Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”. 81
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
13-12-2019 Quyết định số 2321/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông tư số 43/2019/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. 94