Mục lục:Cong bao Chinh phu 993 994 nam 2019.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 993 + 994/Ngày 26-12-2019 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Năm xuất bản2019
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
03-12-2019 Lệnh số 08/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 2
20-11-2019 Nghị quyết số 45/2019/QH14 bộ luật Lao động. 3