Mục lục:Cong bao Chinh phu 907 908 nam 2022.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 907 + 908/Ngày 15-12-2022 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2022
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Cần phê chuẩn

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
25-11-2022 Lệnh số 11/2022/L-CTN về việc công bố Luật. 2
14-11-2022 Luật số 11/2022/QH15 luật Thanh tra. 3
14-11-2022 Luật số 12/2022/QH15 luật Dầu khí. 71
(Đăng từ Công báo số 907 + 908 đến số 909 + 910)