Mục lục:Cong bao Chinh phu 905 906 nam 2022.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 905 + 906/Ngày 14-12-2022 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2022
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
21-11-2022 Lệnh số 09/2022/L-CTN về việc công bố Luật. 3
09-11-2022 Luật số 09/2022/QH15 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. 4
21-11-2022 Lệnh số 10/2022/L-CTN về việc công bố Luật. 18
10-11-2022 Luật số 10/2022/QH15 luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. 19
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
01-12-2022 Thông tư số 29/2022/TT-BGTVT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 83
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
02-12-2022 Công văn số 472/CP-KGVX về việc đính chính Nghị định số 71/2022/NĐ-CP. 94