Mục lục:Cong bao Chinh phu 873 874 nam 2015.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 873 + 874/Ngày 29-7-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
09-07-2015 Lệnh số 13/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 3
25-06-2015 Luật số 83/2015/QH13 Luật ngân sách nhà nước. 4
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
21-07-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. 55
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ NỘI VỤ
26-06-2015 Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao. 58
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
09-07-2015 Thông tư số 39/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh. 64
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
20-07-2015 Quyết định số 1117/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2017. 75
THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM - THANH TRA CHÍNH PHỦ
10-06-2015 Chương trình phối hợp số 534/Ctr-TTCP-TTXVN giữa Thanh tra Chính phủ và Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 80