Mục lục:Cong bao Chinh phu 867 868 nam 2015.pdf

Tựa đềCÔNG BÁO/Số 867 + 868/Ngày 28-7-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
06-07-2015 Lệnh số 07/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
22-06-2015 Luật số 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 3
BỘ TÀI CHÍNH
23-06-2015 Thông tư số 98/2015/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. 85